Fight Laboratory KIDS - Mesačné členstvo

Mesačný vstup zahŕňa tréningy pohybovej prípravy a bojových športov. Pre deti a mládež do 14 rokov.

Aktuálny rozvrh tréningov nájdete tu: https://fightlaboratory.sk/aktualny-rozvrh/

Členstvo je platné vždy na kalendárny mesiac.

Platnosť 1 kalendárny mesiac
Automatické predlžovanie členstva

Plne vybavená telocvičňa

Vhodné pre všetky výkonnostné kategórie (kids)

Tréning 5x do týždňa (pon-pia) KIDS

priateľská atmosféra

Možnosť účasti na súťažiach